Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

8313 0eb4 500
Reposted fromvye vye viaperfectlyimperfect perfectlyimperfect
cholernysentymentt
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

February 27 2015

cholernysentymentt
4093 58bd 500
True ..

January 10 2015

cholernysentymentt
I wydała się sobie w tej chwili nie tylko bezgranicznie smutna, ale zarazem wyniosła, tragiczna i silna;smutek, który ją przed kilkoma dniami jedynie bolał, teraz, wyrażony wielkimi słowami, dostarczył jej także kojącej pociechy; był to piękny smutek i widziała siebie oświetloną jego melancholijnym blaskiem, i wydała się sobie smutnie piękna.
— Milan Kundera – Życie jest gdzie indziej
Reposted frompuella13 puella13
cholernysentymentt
    
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy viaklaorz klaorz
cholernysentymentt
0607 137b 500
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka viapuella13 puella13
cholernysentymentt
9459 57f4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
cholernysentymentt
cholernysentymentt
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka

December 25 2014

cholernysentymentt
0780 6db4
cholernysentymentt
5551 ce3f
Reposted fromnexxt nexxt viadotty dotty
cholernysentymentt
5792 438b
Reposted fromte-quiero te-quiero viaklaorz klaorz
cholernysentymentt
8049 af88
Reposted fromnexxt nexxt viaklaorz klaorz
cholernysentymentt
1908 74ad 500
Reposted fromariel3 ariel3 viaklaorz klaorz
cholernysentymentt
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— S
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaklaorz klaorz
cholernysentymentt
5117 1566 500
Reposted fromdomix domix viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
cholernysentymentt
to wszystko czego chcę to wszystko czego mi brak to wszystko czego ja nigdy nie będę miał
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

August 03 2014

cholernysentymentt
5865 fe63 500
Reposted frommahidevran mahidevran
cholernysentymentt
5874 9f5e 500
Reposted fromgabrystiella gabrystiella

July 29 2014

cholernysentymentt
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaBrilliant Brilliant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl